Kulm Hotel, St. Moritz

Gebäudetyp
Hotel
Bauherr
Grand Hotel Kulm AG, Via Veglia, St. Moritz
Architekt
Rolf Som Architektur AG, Celerina
Konstruktion / Produkte
Renovationsfenster
Objektadresse
Hotel Kulm, Neukulm, 7500 St. Moritz
Facts zur Referenz
83 Rahmen / 162 Flügel ©Kulm Hotel St. Moritz
Drucken